Видео

Юбилейно гайдарско надсвирване в с. Гела през 2023г.

I-ва възрастова група

III-та възрастова група, I-ви тур

Гайдарско надсвирване в с. Гела през 2022г.

Видео от надсвирването в Гела през 2022г.